Feed harga emas semasa

Saya menyediakan feed harga jualan/belian semasa emas untuk dipamerkan di blog atau laman web. Cara untuk pamer di laman web/blog:

 

<script type=”text/javascript” src=”http://www.hargaemas.ecom.my/feed.php”></script>

 

Jika wordpress boleh dimasukkan ke dalam widget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *