Reset public_html to default public permission

cd public_html
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -exec chmod 644 {} \;

PERCUMA! Konsultasi TAKAFUL untuk:
- perlindungan hayat, kecacatan, penyakit kritikal atau kemalangan
- menabung untuk pendidikan anak dengan perlindungan sepanjang hayat
- medical card
Klik di sini dan dapatkan slot rundingan SEKARANG!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *