Menu Home

Sisha – hisap, jual adalah haram

Akhirnya Majlis Fatwa telah menghukumkan perbuatan menghisap dan menjual adalah haram. Tak perlulah nak berteka-teki lagi. Hukum ini dikeluarkan setelah kajian teliti dibuat dan mengambil kira pandangan pelbagai pihak.

Lawat e-fatwa berkenaan isu sisha dan pernyataan fatwa di sini.

Categories: General

Basri MY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *