Menu Home

Solat tahiyat masjid ketika imam membaca khutbah

Terdapat persoalan tentang bolehkah kita yang sampai lambat ke masjid ketika imam sedang membaca khutbah, langsung melakukan solat tahiyat masjid.

“Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan shalat dua rakaat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis ini dan larangan Rasulullah kepada seorang sahabat yang langsung duduk semasa Baginda membaca khutbah, maka jawapan kepada persoalan tadi didapati solat itu dibenarkan. Hanya solat tahiyat masjid sahaja dibenarkan. Perkara-perkara sunat lain tidak harus dibuat ketika khatib sedang membaca khutbah.

Bacaan 1.
Bacaan 2.

Video dari UAI.

Categories: General

Basri MY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *