Menu Home

Saringan Kesihatan Mental (DASS)

Ini adalah Saringan Kesihatan Mental iaitu ujian pengesanan kemurungan, anzieti dan stress. Maklumat lanjut boleh didapati di laman berikut:

Public Health Malaysia
Borang ujian secara manual

Sila jawab berdasarkan keadaan diri anda pada 1 minggu lepas. Jangan memberi banyak masa pada satu-satu soalan. Hanya ada 21 soalan.

Soalan 1

Saya rasa susah untuk bertenang
I found it hard to wind down
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 2

Saya sedar mulut saya kering
I was aware of dryness of my mouth
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 3

Saya seolah-olah tidak dapat mengalami perasaan positif sama sekali
I couldn't seem to experience any positive feeling at all
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 4

Saya mengalami kesukaran bernafas (contohnya, bernafas terlalu cepat, tercungap-cungap walaupun tidak melakukan aktiviti fizikal)
I experienced breathing difficulty (eg, excessively rapid breathing, breathlessness in the absence of physical exertion)
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 5

Saya rasa tidak bersemangat untuk memulakan sesuatu keadaan
I found it difficult to work up the initiative to do things
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 6

Saya cenderung bertindak secara berlebihan kepada sesuatu keadaan
I tended to over-react to situations
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 7

Saya pernah menggeletar (contohnya tangan)
I experienced trembling (eg, in the hands)
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 8

Saya rasa terlalu gelisah
I felt that I was using a lot of nervous energy
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 9

Saya risau akan berlaku keadaan di mana saya panik dan berkelakuan bodoh
I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 10

Saya rasa tidak ada apa apa yang saya harapkan (putus harapan)
I felt that I had nothing to look forward to
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 11

Saya dapati saya mudah resah
I found myself getting agitated
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 12

Saya merasa sukar untuk relaks
I found it difficult to relax
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 13

Saya rasa muram dan sedih
I felt down-hearted and blue
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 14

Saya tidak boleh terima apa jua yang menghalangi saya dari meneruskan apa yang saya sedang lakukan
I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 15

Saya rasa hampir panik
I felt I was close to panic
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 16

Saya tidak bersemangat langsung
I was unable to become enthusiastic about anything
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 17

Saya rasa diri saya tidak berharga
I felt I wasn't worth much as a person
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 18

Saya mudah tersinggung
I felt that I was rather touchy
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 19

Walaupun saya tidak melakukan aktiviti-aktiviti fizikal, saya sedar akan debaran jantung saya (contoh degupan lebih cepat)
I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion (eg, sense of heart rate increase, heart missing a beat)
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 20

Saya rasa takut tanpa sebab
I felt scared without any good reason
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Soalan 21

Saya rasa hidup ini tidak bererti lagi
I felt that life was meaningless
Tidak Pernah
Jarang
Kerap
Sangat Kerap

Keputusan

*jawab semua soalan*
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *