WTC Day 2

Hari kedua WTC melibatkan aktiviti berikut:-

Deep squat x 40
Push up x 20
Jacknives x 20
Run 200m/2 mins high knee
Rehat 1 minit

Aktiviti perlu di ulangi sebanyak mungkin dalam tempoh 10 minit.

Timing: Pagi & Petang

Caruman TAKAFUL serendah RM15, manfaat sehingga RM2 juta. Promosi hujung tahung, ending soon!
Wasap SEKARANG!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *