16/12/2016

2 lesen untuk jadi agen umrah

8

Berikutan banyak kejadian kes jemaah umrah yang terkandas, Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia telah menetapkan syarat bahawa semua agen penganjur umrah perlu mendapatkan 2 lesen sebelum dibenarkan beroperasi. Perkara ini disyaratkan bermula 1 Oktober 2017.

Sebelum ini agen hanya perlu memiliki lesen ke luar negara, tetapi syarat baru ini memerlukan mereka memiliki lesen khas pengendalian umrah. Lesen khas ini akan ditauliahkan selepas kursus 2 hari yang dinamakanKursus Pemantapan Pengendali Umrah (KPPU).

Selain itu hanya syarikat Sendirian Berhad sahaja yang dibenarkan beroperasi. Kegagalan memiliki 2 lesen ini boleh menyebabkan syarikat penganjur umrah didenda.

About Author Mr.Bazz

Hi thanks for dropping by. Please share the content if you think there is someone who will appreciate it.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *