Web

23/08/2018

Google Cloud Platform (GPC) Percubaan Selama 12 Bulan

Google Cloud Platform sekarang menawarkan percubaan percuma untuk perkhidmatan cloud mereka. Dalam pendaftaran pertama kali, pelanggan dibekalkan kredit sebanyak $300 untuk penggunaan selama 12 bulan.…
  • 315
  • 0
13
29/06/2016

WP Autoset Featured Image (Enhanced)

https://www.youtube.com/watch?v=Iuw1f3rCdBM There is a very cool plugin called Autoset Featured Image by Arefly. I like it because it let me getting lazy. I just post…
  • 334
  • 0
14
08/09/2015

WordPress dashboard menu broken?

For chrome users having broken worpdress dasboard menu (overlapped, not in order, etc), this might be due to latest install of chrome. Check this link…
  • 309
  • 0
15
27/04/2014

Carian hotel setempat, Malaysia atau lokasi lain

Saya telah melancarkan satu lagi web app yang berkonsepkan carian hotel. Web carian hotel ini boleh di lawati di http://www.hotels.ecom.my/ dan telah mula beroperasi sejak…
  • 285
  • 0
17
08/03/2014

Installing phpmyadmin on Ubuntu and secure it

This is the link: https://www.digitalocean.com/community/articles/how-to-install-and-secure-phpmyadmin-on-ubuntu-12-04 This is how to create the htpasswd: sudo htpasswd -c /path/to/passwords/.htpasswd username and this is how to change it later…
  • 291
  • 0
20