26/04/2020

Kaunter kajian minggu 17

25

Secara purata kaunter kajian minggu 16 mengalami 8% kenaikan harga. Namun saya tidak menapis kaunter ini dari segi syariah compliance dan faktor volume.

Berikut adalah kajian minggu 17 yang mana sebahagian besar kaunter adalah ulangan dari minggu sebelumnya. Yang bertanda (*) adalah senarai baru. Kali ini senarai disertakan kesemuanya patuh syariah.

TickerWeeklyMonthly3-Month6-MonthLast Volume (mil) 
HLT        50.00     142.31        23.53        61.54   0.315                       150
LUXCHEM*        48.42        78.48        23.68        46.88   0.705                       195
COMFORT        24.51        73.97        27.00        63.87   1.270                       257
LOTUS*        24.00        63.16        29.17        39.85   0.155                          30
SUPERMX        23.98        54.78        30.65        64.49   2.430                       160
BINACOM*        22.54        70.59        26.09        17.57   0.435                          98
RUBEREX        21.30        81.94        66.88     125.86   1.310                          90
FIHB          6.82     168.57        56.67        33.17   0.470                          14
SLVEST*          5.65        38.52        16.15   0.935                       123

About Author Mr.Bazz

Hi thanks for dropping by. Please share the content if you think there is someone who will appreciate it.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *