16/12/2016

RM500,000 kerugian akibat penipuan jual barang online

Dalam laporan bertarikh 25 Ogos 2016, KP Perak Datuk Abdul Rahim Hanafi dilaporkan berkata terdapat peningkatan ketara kes penipuan online dari kerugian sebanyak RM300,000 pada tahun 2015 kepada RM500,000 tahun ini.

Maknanya jika kita assume satu kes yang dilaporkan bernilai RM500, maka terdapat 1000 kes penipuan online yang dilaporkan di Perak.

Apa yang kita nak tahu, apakah kaedah yang boleh dilaksanakan oleh pihak polis dalam menangani masalah seperti ini?

About Author Mr.Bazz

Hi thanks for dropping by. Please share the content if you think there is someone who will appreciate it.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *