zoom

08/04/2020

Zoom: apa kesan kepada anda?

Artikel ini cuba untuk mengupas isu keselamatan berbangkit dari aplikasi Zoom dan apakah kesan langsung kepada anda sebagai pengguna. Ia bertujuan untuk memberi kesedaran dan…
  • 2.9k
  • 0
31