Bid’ah

Bid’ah berasal dari bida’ iaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh.

Bid’ah ada 2 bahagian:

1. Bid’ah dalam adat kebiasaan – seperti penemuan baru, teknologi, dsb ianya dibolehkan.

2. Bid’ah dalam agama – mengadakan perkara baru dalam hal ibadat hukumnya haram.

Bid’ah dalam beragama ada 2 iaitu:

1. Bid’ah perkataan yang keluar dari keyakinan

2. Bid’ah dalam beribadah yang melibatkan perkara pokok, penambahan kepada ibadah sediada, pelaksanaan dengan cara yang baru diadakan atau mengkhususkan syariat tertentu dengan syarat baru.

“Janganlah kamu sekelian mengada-adakan urusan-urusan baru, kerana sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat.” Riwayat Abu Daud dan At- Tirmidzi.

Prev PostKeringanan atau ambil mudah?
Next PostWebe speed test - Indera Mahkota 14

Leave a reply