Moving all traffic to new domain?

I use .htaccess for this:

RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ http://www.newdomain.com/ [R=301,L]

Prev PostJejak maid #3 - dah nak terkena ni
Next PostJomStay.com - senarai pilihan homestay terbaik untuk percutian anda

Leave a reply